Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 14.10.2019
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 6
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2800
 • ISBN - 978-82-8081-543-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 14.10.2019
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 22.04.2010
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling

Helseregion Nord https://unn.no/fag-og-forskning/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-lindring-i-nord
Helseregion Midt-Norge https://stolav.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester-og-sentre/kompetansesenter-i-lindrende-behandling-midt-norge
Helseregion Vest https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling
Helseregion Sør-Øst https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb
PallReg, nasjonalt register over palliative virksomheter www.pallreg.no


Organisasjoner og foreninger

Norsk Palliativ Forening www.palliativ.org
Norsk forening for palliativ medisin www.palliativmed.org
Kreftforeningen www.kreft.no
Termik vefsn.termik.no
Røde Kors www.rodekors.no


Offentlige etater og institusjoner

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) www.nav.no
Behandlingshjelpemidler www.behandlingshjelpemidler.no
Helsebiblioteket www.helsebiblioteket.no
Kommunal pensjonskasse www.klp.no
Lovdata www.lovdata.no
Folkehelseinstituttet www.fhi.no
Offentlig servicekontor www.norge.no
Regjeringen og departementene www.regjeringen.no
Helsedirektoratet www.helsedirektoratet.no
Statens lånekasse www.lanekassen.no
Statens pensjonskasse https://www.spk.no/


Internasjonale ressurser

ASCO (American Society of Clinical Oncology) https://www.asco.org/practice-policy/cancer-care-initiatives/palliative-care-oncology
ESMO (European Society for Clinical Oncology) https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care
ESMO Designated Centres of Integrated Oncology & Palliative Care https://www.esmo.org/Patients/Designated-Centres-of-Integrated-Oncology-and-Palliative-Care
European Palliative Care Research Centre https://www.ntnu.edu/studies/phpalc 
EAPC (European Association for Palliative Care) www.eapcnet.eu
IAHPC (International Association for Hospice and Palliative Care) www.hospicecare.com
National Institute for Health and Clinical Excellence: Supportive and Palliative Care www.nice.org.uk
Palliative drugs www.palliativedrugs.com
Center to Advance Palliative Care, New York www.capc.org