Sykepleie

Aktuelt

Bilde av rullator fra stock.xchng

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Illustrasjonsfoto fra Sex og samfunn.

Hva er den beste langtidsvirkende prevensjon?

Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil.

Ung kvinne hos legen

Prevensjon til unge jenter

Det viktigste prinsippet ved forskrivning av prevensjon, er å forhøre seg om hva brukeren selv ønsker, og så gi henne det, hvis det ikke foreligger direkte kontraindikasjoner.

Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

Appen, som er fritt tilgjengelig, er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Den er kun et verktøy, og erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

(https://www.helsebiblioteket.no/sykepleie)