Sykepleie

Aktuelt

ambulansehelikopterCOLOURBOX35485378

Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

palliasjonCOLOURBOX33025505

Lindrende behandling

Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier.

undervisningCOLOURBOX23677824

Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met starter i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskoleutdannning inviteres til å søke.

Ung jente på helsestasjon for ungdom.

Helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner

Fra 2017 har Helsedirektoratet fått på plass en oversikt over hvilke kommuner som har et tilbud om Helsestasjon for ungdom – og det viser seg at 341 kommuner har det.

(https://www.helsebiblioteket.no/sykepleie)