Sykepleie

Aktuelt

Eldre par som trener i helsestudio

Her finner du nyttig kunnskap om geriatri

Helsebiblioteket har mye stoff om sykdommer som spesielt rammer eldre mennesker, men også om normal aldring. Det kan være viktig å skille sykdommer fra den normale alringsprosessen.

sykepleierUndervisningCOLOURBOX29864767

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

Det finnes mange etter – og videreutdanninger innen de fleste yrkesgruppene i helse- og omsorg. Nedenfor finner du noen eksempler på slike. Det finnes også mange enkeltemner man kan ta hvis man ikke har mulighet til å ta lengre studieløp.

ambulansehelikopterCOLOURBOX35485378

Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

palliasjonCOLOURBOX33025505

Lindrende behandling

Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier.

(/sykepleie)