Viser 1 - 20 av totalt 22
 • Undervisning i bruk av pasientheis hjemme hos pasienten

  Ambulante tjenester

   - Gjennom ambulante tjenester møter helsepersonell pasientene og brukerne der de er. Helsepersonell etablerer kontakt på pasientens premisser, og vil ofte dekke ulike behov på tvers av fag og sektorer.

 • ung kvinne som må velge hvilken vei hun skal gå

  Etikk i helsevesenet

   - Etikk er et mangslungent tema, og det vil ofte være mest nyttig å se på etikk for den enkelte yrkesgruppe eller fagområde.

 • sykepleierUndervisningCOLOURBOX29864767

  Etter- og videreutdanning for helsepersonell

   - Det finnes mange etter – og videreutdanninger innen de fleste yrkesgruppene i helse- og omsorg. Nedenfor finner du noen eksempler på slike. Det finnes også mange enkeltemner man kan ta hvis man ikke har mulighet til å ta lengre studieløp.

 • Ung jente på helsestasjon for ungdom.

  Helsestasjon for ungdom i de fleste kommuner

   - Fra 2017 har Helsedirektoratet fått på plass en oversikt over hvilke kommuner som har et tilbud om Helsestasjon for ungdom – og det viser seg at 341 kommuner har det.

 • Eldre par som trener i helsestudio

  Her finner du nyttig kunnskap om geriatri

   - Helsebiblioteket har mye stoff om sykdommer som spesielt rammer eldre mennesker, men også om normal aldring. Det kan være viktig å skille sykdommer fra den normale alringsprosessen.

 • pasientforløpCOLOURBOX3681012

  Her finner du nyttig kunnskap om helhetlige pasientforløp

   - Et helhetlig pasientforløp er «En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode» ifølge Helsedirektoratet.

 • sorgstøtteCOLOURBOX18438625

  Her finner du nyttig kunnskap om sorgstøtte

   - Når man opplever tap i livet, er det helt normalt å føle sorg. Sorg kan for utenforstående forveksles med depresjonssymptomer.

 • Barn med trehjulssykkel

  Her finner du nyttige tips om barn og ungdoms helse

   - Temaet barn og unge er stort. Ved et raskt søk på barn og unge på Helsebiblioteket finner man utallige dokumenter.

 • Rullestolbruker, bare hånd synlig.

  Hjelpemiddeldatabasen - gjør livet litt lettere

   - I Hjelpemiddelbasen finner du informasjon om hjelpemidler som kan være nyttige for personer med nedsatt funksjonsevne.

 • Illustrasjonsfoto fra Sex og samfunn.

  Hva er den beste langtidsvirkende prevensjon?

   - Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil.

 • vaksinasjonCOLOURBOX8103462

  Hva kan Helsebiblioteket tilby helsesøstre?

   - Når man skal søke etter informasjon, er det som regel en fordel å ta hensyn til den såkalte kunnskapspyramiden.

 • Bilde av rullator fra stock.xchng

  Hvem kan søke om hjelpemidler?

   - Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

 • mann med kirurgisk munnbind

  Kunnskapsressurser om smittevern

   - For helsepersonell som er interessert i emnet smittevern – her er et utvalg kilder og ressurser som du finner på Helsebiblioteket.no.

 • Jente med Downs sammen med andre skolebarn

  Kunnskapsressurser om utviklingshemming

   - Helsebiblioteket.no er et innholdsrikt nettbibliotek for dem som arbeider i helsevesenet. Helsebiblioteket har egne sider for utviklingshemming, plassert under det overordnede begrepet utviklingsforstyrrelser.

 • Lege og sykepleier, sprøyte

  Kvalitetssikrede kilder - nyre- og urinveissykdommer

   - Heldigvis blir vi stadig eldre i Norge, men da øker og da også pasienter i dialyse, personer med høyt blodtrykk, urinveisproblemer osv. Hvilke ressurser kan hjelpe deg som nyresykepleier til å holde deg oppdatert og til å bedre situasjonen til pasientene?

 • Legemiddelgjennomgang – sjekklista finnes nå også elektronisk

   - Sjekkliste for legemiddelgjennomganger er utgitt av Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Pasientsikkerhetsprogrammet. En elektronisk versjon finnes på www.kunnskapssenteret.no.

 • Legemiddelutregning – app til bruk i den kliniske hverdagen

   - Appen, som er fritt tilgjengelig, er laget for utregning av fortynninger, antall tabletter/ml som den ordinerte dosen tilsvarer, infusjonshastighet med mer. Den er kun et verktøy, og erstatter ikke helsepersonells ansvar for dosen som gis.

 • palliasjonCOLOURBOX33025505

  Lindrende behandling

   - Lindrende behandling (palliasjon) blir av WHO beskrevet som en tilnærming som forbedrer livskvalitet for pasienter med livstruende sykdom og deres familier.

 • Nye kilder i Helsebibliotekets søkemotor skal gi bedre norske svar

   - Helsebibliotekets søkemotor blir utviklet fortløpende. Det siste året har motoren fått nye kilder. Dette skal gi bedre svar på spørsmål som ikke gjelder diagnoser eller legemidler.

 • ambulansehelikopterCOLOURBOX35485378

  Observasjonskompetanse

   - Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

(/sykepleie/aktuelt)