Kunnskapsressurser om utviklingshemming

Helsebiblioteket.no er et innholdsrikt nettbibliotek for dem som arbeider i helsevesenet. Helsebiblioteket har egne sider for utviklingshemming, plassert under det overordnede begrepet utviklingsforstyrrelser.

Jente med Downs sammen med andre skolebarn
Jente med Downs sammen med andre skolebarn

Du kommer til sidene fra www.helsebiblioteket.no ved å klikke deg ned til psykisk helse og deretter til utviklingsforstyrrelser. Du kan også søke på utviklingsforstyrrelser i Helsebibliotekets søkemotor.

På fagsidene finner du forskjellige dokumenttyper, ordnet etter hvor praktisk nyttige de anses for å være for helsepersonell. Øverst i hierarkiet finner du retningslinjer og skåringsverktøy, dernest oppsummert forskning, tidsskrifter og rapporter, samt pasientinformasjon. Den litt mer ulne «ressurser på nett» er en samling av ting som ikke passer i beskrivelsene over.

Oppslagsverk

Når det gjelder utviklingshemming, har vi det viktige kompetansesenteret NAKU og deres Kunnskapsbank om utviklingshemming. På Helsebiblioteket står det under «ressurser på nett», men kunnskapsbanken kan brukes som et oppslagsverk. Ellers abonnerer Helsebiblioteket på de utmerkede oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Best Practice er tilgjengelig uten innlogging, men hos UpToDate må du registrere en bruker først (gratis).

Retningslinjer

Vi lenker til norske retningslinjer, når de finnes:

Der vi mangler norske retningslinjer, har Helsebiblioteket lenket til engelske, svenske og danske retningslinjer.

Oppsummert forskning

Under Oppsummert forskning finner du systematiske oversikter, først og fremst fra Cochrane Library. Eksempler:

Skåringsverktøy

Under skåringsverktøy-sidene finner du verktøy både for screening og vurdering av alvorlighetsgrad:

Habilitering

Habilitering er et aktuelt tema for personer med utviklingshemming. Helsebiblioteket har en egen side for habilitering, og der finner du nyttige retningslinjer og veiledere . Eksempler er prioriteringsveiledere for barn og voksne, samt Diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming og Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom .

Denne artikkelen er ment som en første innføring i kildene som finnes. De vil forandre seg over tid, så det vil være lurt å besøke sidene med jevne mellomrom for å sjekke om det er noe nytt. Helsebiblioteket publiserer nyhetsartikler på psykisk helse-sidene, og det er gratis å abonnere på nyhetsbloggen PsykNytt som kommer ut hver mandag. Der gjengir redaksjonen de viktigste nyhetene fra norske tidsskrifter og nettsteder, samt utvalgte utenlandske artikler.

(/sykepleie/aktuelt/kunnskapsressurser-om-utviklingshemming)