Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met starter i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskoleutdannning inviteres til å søke.

undervisningCOLOURBOX23677824
Pilotstudiet starter opp 29. januar i Oslo. Ill.foto: Colourbox.

Studentene som blir med på pilotstudiet, slipper å betale studieavgift.

Studiet er et samarbeid mellom Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) og Institutt for atferdsvitenskap, vernepleie (AV). Disse instituttene samarbeider nært med Spesialsykehuset for epilepsi (SSE), som er en del av Oslo universitetssykehus.

Videreutdanningen vil for det meste tilbys som et e-læringskurs med integrerte refleksjons- og fagoppgaver, med to samlinger på OsloMet og en samling på Spesialsykehuset for epilepsi, med et tilrettelagt fagkurs «Epilepsi, utviklingshemming og autisme».

Les mer: Videreutdanning i epilepsi og helseveiledning (Oslo Universitetssykehus)

Relevante søkeord: etterutdanning, utdanning, kurs, epilepsi 

 

(/sykepleie/aktuelt/vil-du-videreutdanne-deg-i-epilepsi-og-helseradgivning)