Forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Behandlingsanbefalinger for akutte forgiftninger, laget av Giftinformasjonen.

Aktuelt

Påskekylling

Påske og forgiftningsfarer

Tennvæske, påskeliljer og rottegift – dette er noe av det små og store påsketurister kan bli eksponert for. I noen tilfeller er det fare for forgiftning og nødvendig med behandling. Giftinformasjonen har døgnåpent, også i påsken. Ring 22 59 13 00 for råd og vurdering av forgiftningsfare!

Forgiftninger på Helsebiblioteket

Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

Paracetamol - illustrasjon

Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

Nyere rusmidler

Husk ETORA-studien

I studien ETORA (Evaluering av TOksisitet av nyere Rusmidler bestemt ved Analyser) undersøker Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus hvilke nye rusmidler (designerdop) som medfører at pasienter kommer til behandling på sykehus eller legevakt. Studien er godkjent av regional etisk komite (REK).

(http://www.helsebiblioteket.no/Forgiftninger)