Nevrologi

Kunnskapsressurser for helsepersonell om nevrologi

Aktuelt

undervisningCOLOURBOX23677824

Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met starter i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskoleutdannning inviteres til å søke.

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

ryggsmerter

Spine og Stroke tilbake i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at Lippincott-pakken, med mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

(/Nevrologi)