Oksygenbehandling med High Flow/Optiflow

Utgitt av:
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere, spesialsykepleiere og leger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter med behov for behandling med High Flow/Optiflow

Oslo Universitetssykehus overtar ansvaret for prosedyren og oppdaterer den.

Hensikt og omfang

Formålet med prosedyren er å sikre korrekt oppkobling og bruk av High Flow/Optiflow. 

 • Pasientansvarlig sykepleier er ansvarlig for riktig oppkobling og bruk av apparatet
 • Pasientansvarlig lege forordner High Flow/Optiflow samt grenser for oksygen og flow. Ordinasjon skal dokumenteres i pasientens kurve/journal. 

Fremgangsmåte

Vedlegg

Indikasjon

Erfaringsmessig vurderer man oppstart til:

 • Pasienter som har behov for 3 liter O 2 /min eller mer ved pneumoni, postoperativ hypoksi eller andre tilstander med økt oksygenbehov.
 • Pasienter som har tørre slimhinner og seigt slim ( 1, 3 ).
 • Pasienter som er i avvenningsfase fra Non Invasiv Ventilasjon (NIV) og/eller pasienter som har behov for pauser i NIV behandling.
 • Tracheotomerte pasienter som ikke har behov for respirator, men behov for oksygen og/eller fukting av inspirasjonsluften

Kontraindikasjon

High Flow/Optiflow kan ikke erstatte NIV med tanke på PEEP effekt i behandling av lungeødem eller tilfeller med større atelektaseområder. Noen undersøkelser viser at man kan oppnå en liten PEEP effekt ved flow > 35 liter/min dersom pasientens munn er lukket ( 2, 6 ), men dette er små undersøkelser og man bør ikke tillegge dette særlig verdi. High Flow/Optiflow kan heller ikke erstatte NIV til dårlige KOLS pasienter med behov for respirasjonsstøtte.

Utstyr

 • Elektrisk fukter med temperaturledninger
 • Inspirasjonsslange til NIV med varmetråder
 • Fuktekammer
 • Oksygenmikser med flowmeter som gir opptil 70 liter/min i flow
 • Filter
 • Ca. 30 cm sugeslange
 • Mellomstykke som settes på fuktkammeret
 • Optiflow nesekateter/ trachealkanyle konnektor
 • Sterilt vann 1 liter

Oppkobling

 • Før fuktekammeret inn på fukterens varmeplate ved å trykke låsebøylen ned
 • Koble inspirasjonsslangen på en av utgangsportene til fuktkammeret.
 • Koble temperaturledningene fra fukteren til inspirasjonsslangen.
 • Sett filter på den andre utgangsporten til fuktekammeret før mellomstykket settes på filteret.
 • Fest så ene enden av sugeslangen til mellomstykket mens andre enden festes til uttaket på flowmeteret.
HighFlow
HighFlow_Nesekateter

 

Oppstart

 1. Informer pasienten om tiltaket.
 2. Koble til uttaket for luft og oksygen på pasientrommet. Det kan oppstå en høy lyd fra uttaket frem til begge slangene er koblet til uttakene.
 3. Koble på sterilt vann til fukteren, sett inn kontakten og start fukteren. Fukteren skal alltid plasseres lavere enn pasienten for å forhindre at vann kan renne inn i pasientens nese. Posen med sterilt vann bør henge så høyt som mulig over fuktekammeret. Sett/still inn fukteren på tubemodus/temperatur for tube for å oppnå mest varme og fukting av inspirasjonsluften. Om pasienten opplever dette ubehagelig varmt, kan man endre til maskemodus/temperatur for maske som gir lavere temperatur og mindre fukting av inspirasjonsluften.
 4. Koble Optiflow nesekateter/tracheotomi konnektor til inspirasjonsslangen og sett på pasienten.
 5. Blått bånd justeres rundt pasientens hals for å unngå drag på nesen.
 6. Still inn ønsket oksygen konsentrasjon og juster flow på flowmeteret. I praksis ser man at det er lurt å starte med flow på 25 liter/min for så å titrere seg 5 liter av gangen oppover til hva pasienten tolererer. Det gis sjeldent flow over 50 liter/min, da høy flow kan oppleves ubehagelig for pasienten.

Sykepleietiltak og observasjoner

 • Pasienten bør monitoreres med pulsoksymeter.
 • Tell og observer respirasjonsfrekvens, bruk av hjelpemuskulatur osv.
 • Mål SpO 2 og ta eventuelt blodgasser for vurdering av pH, O 2 og CO 2 . Vær obs på CO 2 retensjon hos KOLS pasienter.
 • Pasienten bør ha optimalt sengeleie med tanke på å lette respirasjonsarbeidet.
 • Juster og dokumenter innstillinger for oksygen og flow ut fra leges forordringer i henhold til ønsket SpO 2 /PaO 2 /PaCO 2 .
 • Vær observant på kondens i inspirasjonsslangen. Ved mye kondens kan blant annet pasienten risikere å få vann opp i nesen ved endring til sideleie. Dersom dette skyldes kald trekk eller at romluften er kald, kan det hjelper å lukke vinduet eller øke temperaturen i rommet. Dersom ikke dette hjelper, kan man forsøke å redusere kammertemperaturen med noen grader.
 • Forstøver bør ikke kobles til High Flow, men gis på ordinær måte

Rengjøring

 • Inspirasjonsslange, fuktkammer, filter og nesekateter kastes mellom hver pasient.
 • Fukter, ledninger og mikser/flowmeter vaskes med såpe og vann.
 • Mellomstykket legges i sprit i 10 minutter.
 • Slangene byttes x 1 per uke.

Definisjoner

High Flow/Optiflow er et alternativ til tradisjonelle oksygenbehandlingssystemer som nesegrime, oksygenmaske og puritanfukter. Den tilfører pasienten oppvarmet (37 grader) høy-flow luft- og oksygenblanding med justerbar oksygenprosent og med 100 % relativ fuktighet (44mg/L). High Flow/Optiflow brukes til pasienter som har et mildt til moderat oksygeneringproblem og/eller stort behov for fuktet luft/oksygen ( 5 ).

High Flow/Optiflow er designet for å fungere sammen med flowkilder som respiratorer (for eksempel Evita XL og Servo I) og tradisjonelle luft- og oksygenmiksere. Denne prosedyren begrenser seg til å beskrive High Flow/Optiflow administrert med hjelp av oksygenmikser og flowmeter.  

Referanser

 1. Dysart K, Miller T, Wolfson MR and Shaffer TH, 2009. “Research in High Flow Therapy: Mechanisms of Action.” Respiratory Medicine 103 (10) (October): 1400-1405. Doi:10.1016/j.rmed.2009.04.007.
 2. Groves N & Tobin A, 2007. “High flow nasal oxygen generates positive airway pressure in adult volunteers.” Australian Critical Care 20 (4) (November): 126-131. Doi: 10.1016/j.aucc.2007.08.001
 3. Hasani A, Chapman T, McCool D, Smith RE,  Dilworth JP & Agnew JE, 2008. “Domiciliary humidification improves lung mucociliary clearance in patients with bronchiectasis.” Chronic Respiratory Disease 5 (2): 81-86. Doi: 10.1177/1479972307087190
 4. Kernick J, Magarey J, 2010. “What is the evidence for the use of high flow nasal cannula oxygen in adult patients admitted to critical care units? A systematic review” Australian Critical Care 23 (2) (May): 53-70. Doi: 10.1016/j.aucc.2010.01.001
 5. Parke R, McGuinness S & Eccleston M, 2011. “A Preliminary Randomized Controlled Trial to Assess Effectiveness of Nasal High-Flow Oxygen in Intensive Care Patients.” Respiratory Care 56 (3): 265-270. Doi: 10.4187/respcare.00801
 6. Parke R, McGuinness S & Eccleston M 2009 “Nasal high-flow therapy delivers low level positive airway pressure.” BJA: British Journal of Anaesthesia 103 (6): 886-890. Doi: 10.1093/bja/aep280
 7. Tiruvoipati R, Lewis D, Haji K & Botha J, 2010. “High-flow nasal oxygen vs high-flow face mask: a randomized crossover trial in extubated patients.” Journal of Critical Care 25 (3) (September): 463-468. Doi:10.1016/j.jcrc.2009.06.05

Utarbeidelse

Utgitt av:
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Godkjent av:Anne Marit Tangen, Klinikksjef.

Forfatter(e):
Fagutviklingssykepleier Siri Nyen, Fagutviklingssykepleier Marte Lindhjem, Fagutviklingssykepleier Kjersti Langmoen, Fagutviklingssykepleier Laila Hov, Fagutviklingssykepleier Cathrine Kristoffersen, Overlege i lungemedisin Ulrich Mach.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/oksygenbehandling-med-high-flow-optiflow)