Arteriekanyle til voksne - stell og bruk

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Arteriekanyle hos voksne brukes daglig i intensivavdelingen for å måle kontinuerlig invasivt blodtrykk, samt å ta blodprøver hyppig, spesielt arterielle blodgasser. Prosedyren skal sikre en kunnskapsbasert praksis og felles rutiner i de ulike intensivenhetene.

Pasientgruppe

Intensivpasienter over 18 år

Målgruppe

Intensivsykepleiere

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Guro Larsen Rødne, Beate Nilsen, Yvonne Sandanger

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/arteriekanyle-til-voksne-stell-og-bruk)