Delirium - ikke-farmakologisk forebygging og behandling av delirium hos intensivpasienter

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Delirium hos kritisk syke pasienter er anerkjent som et stort folkehelseproblem. Studier har vist at 60-89% av intensivpasienter som er på respirator og 40-60% av intensivpasienter som ikke er på respirator, utvikler delirium. Økt fokus og prosedyrebaserte retningslinjer med forebyggende tiltak kan redusere forekomsten av intensivdelirium. Forskning viser at tidlig identifisering av risikofaktorer og forebyggende tiltak kan forbedre pasientens resultat vesentlig. Intensivdelirium er en kompleks og sammensatt diagnose der det er behov for en standarisert prosedyrebasert tilnærmingsmetode. Vi er ikke kjent med at andre sykehus i Norge har satt dette i system.

Pasientgruppe

Intensivpasienter over 18 år

Målgruppe

Intensivsykepleiere

Godkjenner

Tverrfaglig ressursgruppe

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Jeanette Fossøy - jeanette.fossoy@lyse.net, Marit Nester - marit.nester@lyse.net

Prosedyregruppens veileder

Professor Britt Sætre Hansen - britt.s.hansen@uis.no

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/delirium-ikke-farmakologisk-forebygging-og-behandling-av-delirium-hos-intensivpasienter)