Frossen skulder – fysioterapi

Status: påbegynt

Eier:Martina Hansens Hospital

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi har ikke funnet planlagte eller eksisterende fysioterapiprosedyrer registrert hos Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer for denne pasientgruppen. En fagprosedyre vil bidra til å kvalitetssikre fysioterapipraksis og sikre at pasientene får kunnskapsbasert fysioterapi.

Pasientgruppe

Personer med frossen skulder

Målgruppe

Fysioterapeuter som vurderer og behandler pasienter med skulderplager i alle deler av helsetjenesten

Godkjenner

Unni Sire Seljom

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Benjamin Haldoresen

Prosedyregruppens veileder

Yngve Røe

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/frossen-skulder-fysioterapi)