Gruppeterapi for voksne med rusmiddelavhengighet

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi ønsker å sikre kvalitet på gruppeterapi i rusbehandling.

Pasientgruppe

Voksne med rusmiddelavhengighet i langtids døgnbehandling.

Målgruppe

Gruppeterapeuter som jobber med rusbehandling i langtids døgnbehandling.

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Huaytacha Nygaard

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/gruppeterapi-for-voksne-med-rusmiddelavhengighet)