Hjerneslag – informasjon og opplæring til slagpasienter og pårørende i akuttfasen etter hjerneslag

Status: påbegynt

Eier:Helse Møre og Romsdal

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Hjerneslag, akuttfasen, informasjon og opplæring, kunnskapsbasert retningslinje, ADAPTE metoden

Pasientgruppe

Bidra til at informasjon til slagpasienter og pårørende i akuttfasen etter hjerneslag gis i tråd med kunnskapsbaserte prinsipper og metoder. Pasienter og pårørende skal få nødvendig og adekvat informasjon, gitt på hensiktsmessig måte på passende tidspunkter i forløpet etter hjerneslag.

Målgruppe

Retningslinjen omfatter slagpasienter og pårørende i akuttfasen etter hjerneslag. Dette inkluderer voksne pasienter med alle typer hjerneslag, blant annet hjerneinfarkt og hjerneblødning. Pårørende er personer som står pasienten nær, og bidrar i aktuell situasjon med støtte eller annen oppfølging og hjelp.

Høringsinstanser

Yngve Müller-Seljeseth, overlege, Ålesund sykehus, Yngve.Mueller.Seljeseth@helse-mr.no Dagfinn Thorsvik, overlege, Rehabiliteringsavdelingen Helse Nord-Trøndelag, Dagfinn.Thorsvik@hnt.no Åse Hagen Morsund, seksjonsoverlege, slagenheten nevrologisk avdeling Molde sykehus, Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no Norlaug Skarbø, Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn, Norlaug@Skarbo.net Gro Åsnes, avdelingssjef medisinsk avdeling, Ålesund sykehus, Gro.Asnes@helse-mr.no Hilde Christin Rognsø Furstrand, fagsykepleier, Ålesund sykehus, Hilde.Christin.Rognso.Furstrand@helse-mr.no Petra Thiemann Vadset, seksjonsoverlege, Ålesund sykehus, Petra.Thiemann.Vadset@helse-mr.no

Godkjenner

Odd Veddeng, fagdirektør, Helse Møre og Romsdal

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Turid Rimereit Aarønes,Turid.Rimereit.Aarones@helse-mr.no,Magali Remy-Stockinger, rådgiver ved Institutt for Kirurgisk Forskning, Oslo universitetssykehus HF.

(/fagprosedyrer/pabegynte/hjerneslag-informasjon-og-opplaering-til-slagpasienter-og-parorende-i-akuttfasen-etter-hjerneslag)