Habilitering

Aktuelt

Hender skriver på laptop (Mac)

Søk etter forskningsbasert kunnskap - habilitering

Helsebiblioteket.no har i samarbeid med Nasjonalt kompetansetjenestenettverk for habilitering holdt en webinarrekke om hvordan du kan søke i forskningsbasert kunnskap. Dersom du ikke fikk det med deg i første omgang, kan du se forelesningene her.

Samtale i gruppe

Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester

Å involvere brukere blir anbefalt når nye helsetjenester skal utvikles. Dette gjelder også for habiliteringstjenestene. En ny litteraturstudie om brukermedvirkning på tjenestenivå forteller hvorfor og hvordan vi kan utvikle tjenester i samarbeid med brukere.

Jente sammenkrøpet mot vegg

Vanskelig å oppdage traumesymptomer ved autisme og utviklingshemming

Voksne med autisme og utviklingshemming er mer utsatte for potensielt traumatiske hendelser. De ser også ut til å være mer sårbare for å utvikle vansker i etterkant av slike hendelser. Hva er det som gjør at slike vansker går «under radaren»? Og hva bør helsepersonell se etter?

Bedre liv med Bliss

Bliss er et grafisk symbolsystem der ord har en visuell representasjon som er basert på betydning, ikke hvordan noe ser ut. Tilgang til dette hjelpemiddelet styrker uttrykksmulighetene hos barn med språkvansker.

(/habilitering)