Habilitering

Aktuelt

Kartlegging av stressnivå hos familier

Familier som har barn med komplekse tilstander har ofte høyt stressnivå. Å kartlegge dette for å oppnå en mer helhetlig forståelse av barnets utfordringer er derfor anbefalt. The Everyday Feeling Questionnaire er et instrument som kan brukes til dette.

Hender skriver på laptop (Mac)

Søk etter forskningsbasert kunnskap - habilitering

Helsebiblioteket.no har i samarbeid med Nasjonalt kompetansetjenestenettverk for habilitering holdt en webinarrekke om hvordan du kan søke i forskningsbasert kunnskap. Dersom du ikke fikk det med deg i første omgang, kan du se forelesningene her.

Samtale i gruppe

Betydning av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenester

Å involvere brukere blir anbefalt når nye helsetjenester skal utvikles. Dette gjelder også for habiliteringstjenestene. En ny litteraturstudie om brukermedvirkning på tjenestenivå forteller hvorfor og hvordan vi kan utvikle tjenester i samarbeid med brukere.

(/habilitering)