Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

6.2 Akutt urtikaria

Foreldreinformasjon: Elveblest (urticaria)

Bakgrunn

Elveblest er et utslett som er meget vanlig hos små barn. Det kan komme brått, være meget utbredt og se dramatisk ut men er vanligvis helt ufarlig og går som regel over av seg selv i løpet av få dager.

Årsaker

Mange tror feilaktig at dette utslettet skyldes allergi. Den vanligste årsaken er imidlertid en virusinfeksjon eller andre infeksjoner. Vanlige infeksjoner kan utløse en kraftig reaksjon i barnets immunsystem som forårsaker utslettet. Av og til kan utslettet skyldes en reaksjon på en medisin som barnet har fått. Noen har en sårbar hud som kan reagere med elveblest på kulde, varme eller berøring.

Noen andre typer utslett kan minne om elveblest og av og til kan det være vanskelig for legen å avgjøre om det dreier seg om vanlig elveblest eller noe annet.

Symptomer (sykdomstegn)

Typisk er røde, velavgrensbare og kløende flekker i huden. Flekkene hever seg over hudens overflate og er gjerne litt blekere i midten, og minner om slike hudforandringer man får ved berøring av brennesler. Slike hudfenomener kalles vabler. Det er typisk for elveblest at hudforandringene er flyktige, det vil si at de flytter rundt på seg innen noen timer. Noen flekker forsvinner mens nye dukker opp på andre steder på kroppen.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling mot elveblest. Dersom barnet er meget plaget av kløe kan legen skrive ut en medisintype som kalles antihistamin. Dette kan hjelpe litt og også virke slik at barnet blir trettere og kan få sove bedre, dersom det er plaget av kløen. Hudkremer med kortison har liten effekt, da elveblest uansett, som nevnt over, er så flyktig.

Forløp

Utslettet går som regel tilbake av seg selv innen få dager. Noen har en tendens til å få elveblest oftere mens de fleste får det bare en gang.

Ved vanlig første gangs elveblest er det ingen grunn til å mistenke allergi eller utrede med tanke på dette. Det er heller ikke nødvendig å sette barnet på diett.