Muskel og skjelett

Kunnskapsressurser for helsepersonell om muskel- og skjelettsykdommer

Aktuelt

AnnalsRheumDisCover

Det viktigste revmatologitidsskriftet finner du på Helsebiblioteket

Et tidsskrifts vikighet måles gjerne med Impact factor, et mål for i hvor sterk grad artikler i et tidsskrifter blir sitert i andre artikler. For revmatologifaget er Annals of the Rheumatic Diseases det tidsskriftet med høyest impact factor, ifølge EMEUNET og Thompson Reuter.

Bilde av rullator fra stock.xchng

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Fibromyalgi-pasienter frisknet til etter operasjon (Medscape)

Fibromyalgi kan i noen tilfeller være udiagnostisert hyperparathyroidisme, en sykdom i biskjoldbrusk-kjertlene. En del pasienter med "fibromyalgi" kan bli friske dersom de blir operert for hyperparathyroidisme, mener amerikanske forskere.

(https://www.helsebiblioteket.no/muskel-og-skjelett)