Muskel og skjelett

Kunnskapsressurser for helsepersonell om muskel- og skjelettsykdommer

Aktuelt

skulderCOLOURBOX6241459

Ny veileder for skulderlidelser i primærhelsetjenesten

Skulderplager er svært utbredt, og er et av de tre vanligste muskel- og skjelettproblemene som folk oppsøker lege for. Universitetet i Oslo, ved avdeling for allmennmedisin, har utarbeidet en veileder for undersøkelse og behandling av skulderlidelser i primærhelsetjenesten.

AnnalsRheumDisCover

Det viktigste revmatologitidsskriftet finner du på Helsebiblioteket

Et tidsskrifts vikighet måles gjerne med Impact factor, et mål for i hvor sterk grad artikler i et tidsskrifter blir sitert i andre artikler. For revmatologifaget er Annals of the Rheumatic Diseases det tidsskriftet med høyest impact factor, ifølge EMEUNET og Thompson Reuter.

Bilde av rullator fra stock.xchng

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Pasienten må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

(/muskel-og-skjelett)