Det viktigste revmatologitidsskriftet finner du på Helsebiblioteket

Et tidsskrifts vikighet måles gjerne med Impact factor, et mål for i hvor sterk grad artikler i et tidsskrifter blir sitert i andre artikler. For revmatologifaget er Annals of the Rheumatic Diseases det tidsskriftet med høyest impact factor, ifølge EMEUNET og Thompson Reuter.

AnnalsRheumDisCover
Viktig tidsskrift innen faget.

Annals of the Rheumatic Diseases er fritt tilgjengelig uten innlogging for alle med norsk IP-adresse, da Helsebiblioteket har kjøpt fri dette og de fleste andre tidsskriftene fra BMJ-konsernet for hele landet.

Tidsskriftet er det offisielle organet til EMEUNET, et nettverk av unge klinikere og forskere innen revmatologifeltet i Europa. EMEUNETs liste over de viktigste revmatologi-tidsskriftene viser at Annals of the Rheumatic Diseases har en impact factor på hele 12,8 for året 2016.

Helsebiblioteket har også flere andre tidsskrifter innen revmatologi.

Impact factor

Impact factor (engelsk for «innflytelsesfaktor») er et mål på gjennomsnittlige siteringer av artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Det brukes ofte som et upresist mål på hvor viktig et tidsskrift er innen sitt felt. Tidsskrifter med høy impact factor regnes ofte som mer sentrale enn de med lavere impact factor, ifølge Wikipedia

Aktuell lenke:

Les Annals of the Rheumatic Diseases 

Relevante søkeord: tidsskrifter, revmatologi, helsebiblioteket, impact factor

 

(/muskel-og-skjelett/aktuelt/revmatologitidsskriftet-med-hoyest-impact-factor-finner-du-pa-helsebiblioteket)