Hoftebrudd - Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd

(/muskel-og-skjelett/retningslinjer/hoftebrudd-norske-retningslinjer-for-tverrfaglig-behandling-av-hoftebrudd?lenkedetaljer=vis)