Nevrologi

Kunnskapsressurser for helsepersonell om nevrologi

Aktuelt

Psykose etter hjerneslag

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry har nylig publisert en systematisk oversikt om psykose etter hjerneslag.

ryggsmerter

Spine og Stroke tilbake i Helsebiblioteket

Da oljeprisen og kronekursen falt, måtte Helsebiblioteket kutte i tidsskrifttilbudet for å spare penger. Det førte til at Lippincott-pakken, med mange av våre beste tidsskrifter forsvant.

(https://www.helsebiblioteket.no/nevrologi)