Nevrologi

Kunnskapsressurser for helsepersonell om nevrologi

Aktuelt

undervisningCOLOURBOX23677824

Vil du videreutdanne deg i epilepsi og helserådgivning?

Oslo Met starter i januar 2019 en videreutdanning i epilepsi og helseveiledning som et pilotstudium. Personer med bachelor innen helse- og sosialfag eller pedagogisk høgskoleutdannning inviteres til å søke.

(/nevrologi)