Her finner du nyttig kunnskap om multippel sklerose (MS)

Multippel sklerose (MS) er en autoimmun kronisk nevrologisk sykdom som kjennetegnes av at myelinet ("isolasjonen") rundt nervecellene i hjerne og ryggmarg forsvinner, og nervesignaler blir hindret. Sykdommen debuterer vanligst omkring 30 års alder.

Nervecellenes isolasjon ødelegges ved MS. Ill.foto: Colourbox
Nervecellenes isolasjon ødelegges ved MS. Ill.foto: Colourbox

MS har et svært varierende forløp. Noen opplever bare et par episoder med symptomer og merker ikke mer til sykdommen, mens andre opplever at sykdommen blir gradvis verre. Selv om MS i dag ikke kan kureres, pågår det mye forskning, og det finnes behandling som kan bremse sykdommen. For helsepersonell, pasienter og pårørende er det viktig å ha oppdaterte og pålitelige kunnskapskilder lett tilgjengelig. Helsebiblioteket.no har en rekke gode kilder som omhandler MS.

Oppslagsverk

Selv om det kan ta litt tid før nye forskningsfunn kommer inn i oppslagsverkene, er oppslagsverkene oftest det beste stedet å finne pålitelig og oppdatert informasjon. Helsebiblioteket.no abonnerer på UpToDate som er svært mye brukt av sykehusleger. UpToDate er svært omfattende og har blant annet egne kapitler om MS som progredierende sykdom, akutt forverring av sykdommen og MS hos barn.

UpToDate har en nyhetstjeneste for medisinske spesialiteter. Går man inn på What's New in Neurology, vil man se flere aktuelle nyheter for MS. For januar 2017 vil man for eksempel se en artikkel som sier at ocrelizumab kan være bra for å hindre tilbakefall eller forverring.

Det andre store engelskspråklige oppslagsverket hos Helsebiblioteket, BMJ Best Practice, er først og fremst beregnet på allmennleger. Også Best Practice har omfattende dekning av MS. Best Practice har lik menystruktur for alle sykdommer, så det er lett å finne fram i. Dessuten har dette oppslagsverket en tydelig oppdeling av behandlingskapittelet, alt etter hvordan sykdommen arter seg. Best Practice har, for alle diagnoser, også et kapittel om Emerging treatment. Der finner du blant annet en beskrivelse av stamcelle-terapi.

På norsk finnes oppslagsverket Nevro-NEL, som er fritt tilgjengelig og Generell veileder i pediatri har eget kapittel om Nevrodegenerative sykdommere sykdommer.

Retningslinjer

Helsebiblioteket har en stor retningslinjesamling, og sentral for multippel sklerose er Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose. Denne er fra 2011. Dersom du vil ha nyere retningslinjer, kan du se etter britiske eller amerikanske retningslinjer. Britiske NICE (National Institute for Health and Care Excellence) utgav en retningslinje for MS i 2014.

Oppsummert forskning

Helsebiblioteket abonnerer på Cochrane Library, en verdens viktigste databaser for oppsummert medisinsk forskning. Cochrane Library har en rekke systematiske oversikter innen nevrologi.

Tidsskrifter

Helsebiblioteket abonnerer på en rekke gode tidsskrifter innenfor nevrologi. Blant annet JAMA neurology og Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. En del av tidsskriftene må du være logget inn på Helsebiblioteket for å lese. Fram til 01.01.2017 hadde Helsebiblioteket også abonnement på tidsskrifter som Neurology, Lancet Neurology og Current Opinion in Neurology, men måtte kutte i tilbudet på grunn av fall i kronekursen. Helsebiblioteket arbeider for å kunne tilby disse tidsskriftene igjen.

Pasientinformasjon

Helsebiblioteket oversetter og tilpasser pasientbrosjyrer fra BMJ Best Practice. Blant disse finner du også en brosjyre om MS.

Emneside for nevrologi 

På Helsebiblioteket finner du en egen emneside for nevrologi. Der finner du lenker til oppslagsverk og retningslinjer, men også til tidsskrifter innen fagområdet. På denne siden finner du også en A-Å-liste over nevrologiske lidelser. Ved å gå inn i denne listen og klikke på en av sykdommene, søker du i Helsebibliotekets oppslagsverk og retningslinjer, samt i Helsebibliotekets egne sider om sykdommen.

Tilgjengelighet

Alle oppslagsverkene, retningslinjene, Cochrane Library og mange av tidsskriftene på Helsebiblioteket.no er tilgjengelige for alle i Norge (med norsk IP-adresse). Enkelte av tidsskriftene har du bare tilgang til fra arbeidsplassen eller må være pålogget Helsebiblioteket.no for å lese.

Regjeringen har nettopp lansert en strategi for et utvalg nevrologiske sykdommer. Utvalget omfatter ALS, MS, demens, Huntingtons sykdom og Parkinsons sykdom. Du finner god og lett tilgjengelig informasjon om alle disse hos Helsebiblioteket.no.

Aktuelle lenker:

http://www.uptodate.com

http://bestpractice.bmj.com

Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose

Tidsskrifter innenfor nevrologi

(/nevrologi/aktuelt/her-finner-du-nyttig-kunnskap-om-multippel-sklerose-ms)