Epleys manøver mot benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV)

(/nevrologi/verktoy/epleys-manover-og-barbecue-manover-ved-benign-paroxysmal-posisjonell-vertigo?lenkedetaljer=vis)