Antipsykotika mest effektivt for å forebygge vold (Health Technology Assessment)

Antipsykotika er det mest effektive tiltaket i forebyggingen av vold utført av personer med psykiske lidelser, ifølge en ny engelsk studie. Kognitiv atferdsterapi har moderat effekt.

Personer med psykiske lidelser har statistisk sett større sjanse for å være ofre for vold, enn selv å utføre voldelige handlinger. Ill.foto: adl21, iStockphoto

Frykten for å bli utsatt for uprovosert vold fra fremmede personer med psykiske lidelser, finner lite støtte i statistikk. Tall fra en amerikanske studie viser at mennesker med psykiske lidelser har 14 ganger større sjanse for å bli offer for vold, enn selv å bli arrestert for voldelig atferd.

Vold mot fremmede utført av personer med psykiske lidelser, forekommer likevel fra tid til annen. Hvilke tiltak er mest effektive i forebyggingen og håndtering av slik vold?

En ny studie fra Universitetet i Liverpool gir en oversikt over effekten av ulike tiltak som tar sikte på å forhindre og håndtere voldelig atferd.

Metaanalysen omfatter 198 relevante studier. Forfatterne understreker at resultatene fra litteraturen innen området varierer sterkt,  hvilket gjør det vanskelig å gjennomføre en solid analyse.

Til tross for sprikende resultater, framhever forskerne tre tiltak som effektive i forebyggingen av vold:

  • Atypiske antipsykotika
  • Psykologiske tiltak
  • Kognitiv atferdsterapi

Forskerne konkluderer med at enkelte tiltak som tar sikte på å redusere voldshandlinger utført av personer med psykiske lidelser, er effektive. Mangfoldet i forskningslitteraturen gjør det imidlertid vanskelig å oppsummere solid kunnskap om effekten av størsteparten av intervensjonene som er tilgjengelige.

Kognitiv atferdsterapi har liten til moderat effekt, mens atypiske antipsykotika er mest effektivt i forebygging av vold.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antipsykotika-mest-effektivt-for-a-forebygge-vold-health-technology-assessment--218615)