Disse DPS’ene avviser mest og minst (Dagens Medisin)

Det er svært store variasjoner for hvor mange pasienter de ulike distrikspsykiatriske sentrene (DPS) avviser.

Nesten en tredel av henvisninger til DPS blir avvist. Ill.foto: jsmith, iStockphoto

 

Av Anne Grete Storvik

Psykisk helsevern for voksne avviser 30 prosent av henvisningene de får. Det er svært store variasjoner for hvor stor andel av pasientene som de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) avviser.

Se tabellen som viser tallene for det enkelte DPS her: Disse DPS’ene avviser mest og minst  (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/disse-dpsene-avviser-mest-og-minst-dagens-medisin)