Psykisk syke oftere utsatt for partnervold (PLoS)

Personer med en psykisk lidelse har betydelig høyere sannsynlighet for å være offer for partnervold, sammenlignet med personer som ikke er psykisk syke, ifølge en ny, systematisk oversikt.

 Ill.foto: adl21, iStockphoto

Familievold er svært krenkende for offeret. Ill.foto: adl21, iStockphoto

Sammenhengen mellom psykisk sykdom og vold i hjemmet er relativt godt kjent, men nesten all forskning omkring emnet har fokusert utelukkende på depresjon.

Nå har forskere publisert en ny systematisk oversikt og metaanalyse om temaet som favner et bredt spekter av psykisk helse-tilstander. Oversikten omfatter 41 studier som sammenligner forekomsten av eller risikoen for familievold blant psykisk syke med forekomst og risiko hos den øvrige befolkningen.

Analysen viste at:

  • Riskoen for å bli utsatt for partnervold er langt høyere hos kvinner med depresjon, angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse, sammenlignet med kvinner uten psykiske lidelser
  • Det fantes ikke nok data til å kunne si noe med sikkerhet når det gjaldt andre typer psykisk sykdom, vold utført av andre familiemedlemmer enn partner, eller vold utført overfor menn.
  • Enkeltstudier påviste høyere risiko for partnervold ved alle typer psykisk sykdom, inkludert psykose, men antallet longitudinelle kvalitetsstudier var ikke stort nok til å kunne fastslå en klar sammenheng.

- Forekomsten av og sannsynligheten for å være et offer for vold i hjemmet er langt høyere hos personer med psykiske lidelser, sammenlignet med ikke-psykisk syke. Videre forskning omkring emnet er nødvendig for å styrke arbeidet med å forebygge partnervold mot psykisk syke, konkluderte forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om angst, depresjon og mani, oppsummert forskning, personlighetsforstyrr., schizofreni og psykose og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/psykisk-syke-oftere-utsatt-for-partnervold-plos)