Samtaleterapi kan redusere smerter hos barn og ungdom (Cochrane)

En oppdatert oversikt fra Cochrane-gruppen bekrefter at samtaleterapi kan redusere kroniske smerter hos barn og unge. Oversikten slår fast at effekten vedvarer etter endt behandling.

Kronisk smerte kan redusere livskvaliteten hos barn og unge. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Hodepine og magesmerter er to smertetilstander som også rammer barn. Ill.foto: DIGIcal, iStockphoto

Mange barn og unge kan fortelle om intense smerter, lavt stemningsleie og nedsatt fungeringsevne. Kroniske eller tilbakevendende smerter i hode, mage eller ledd har sterk innvirkning på livskvaliteten hos disse barna og ungdommene.

Samtaleterapier har i de senere årene seilt opp som effektive tiltak ved kronisk eller tilbakevendende smerte. Det anerkjente Cochrane-samarbeidet har publisert en oppdatering av en systematisk oversikt fra 2009. Den oppdaterte versjonen omfatter den nyeste forskningen om effekten av samtaleterapi ved kronisk smerte, først og fremst kognitiv atferdsterapi.

Forfatterne har inkludert åtte nye studier i oversikten, hvorav den nyeste studien er fra mars 2012. I alt omfatter oversikten 37 studier, med totalt 1938 deltakere. De fleste studiene undersøkte behandlinger for hodepine. De øvrige fokuserte blant annet på magesmerter, fibromyalgi og barneleddgikt.

Forskerne framhever fem viktige funn:

  • Terapi reduserte smerte hos både hodepinegruppen og de andre smertegruppene
  • Deltakerne med kronisk hodepine opplevde fortsatt smertelettelse ved oppfølging
  • Hodepinegruppen rapporterte også om et betydelig løft i stemningsleiet ved oppfølging
  • Fungeringsevnen ble betydelig bedre hos de andre smertegruppene etter behandling

- Analysen vår bekrefter at kognitiv atferdsterapi og andre tilnærminger effektivt reduserer smerteopplevelse hos barn og unge under 18 år. Vi kan også bekrefte at effekten vedvarer etter endt behandling, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/samtaleterapi-kan-redusere-smerter-hos-barn-og-ungdom-cochrane)