Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Cochrane: Effekt av samvalgsverktøy

Samvalgsverktøy er verktøy pasienter kan bruke for å ta informerte beslutninger, for eksempel om hvilket behandlingsalternativ de mener er best for seg.

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)