Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Plan for pakkeforløp klar (ROP)

Helsedirektoratet har publisert en nasjonal plan for hvordan pakkeforløpet for psykisk helse og rus skal implementeres 2018-2020.

Helsesøstre har blitt helsesykepleiere

Helseminister Bent Høie og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kunngjorde 12. september at helsesøstre fra nå av skal hete helsesykepleiere.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)