Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Psykepleierportalen lansert

Psykepleierportalen er en ny kunnskapsportal for sykepleiere, utviklet med støtte fra Norsk sykepleierforbund.

Fastleger har satt flere p-diagnoser under pandemien (Dagens Medisin)

Flere har oppsøkt fastlegen på grunn av psykisk sykdom eller symptom gjennom pandemien, ifølge aktivitetstall fra Helsedirektoratet.  – Vi må anerkjenne at noen grupper har det vanskelig, sosial ulikhet har blitt forsterket, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu. 

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)