Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Egen ressursside for psykisk helsearbeid

Klikk deg inn på psykisk helsearbeid-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykisk helsearbeid. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

Plan for pakkeforløp klar (ROP)

Helsedirektoratet har publisert en nasjonal plan for hvordan pakkeforløpet for psykisk helse og rus skal implementeres 2018-2020.

Helsesøstre har blitt helsesykepleiere

Helseminister Bent Høie og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kunngjorde 12. september at helsesøstre fra nå av skal hete helsesykepleiere.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)