Psykisk helsearbeid

Aktuelt

Hver fjerde student sliter psykisk (fhi.no)

Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager. Det viser en undersøkelse om studenters helse og trivsel som Folkehelseinstituttet har gjennomført for tre studentsamskipnader.

Egen ressursside for psykisk helsearbeid

Klikk deg inn på psykisk helsearbeid-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykisk helsearbeid. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)