Psykisk helsearbeid

Aktuelt

6 av 10 friske med rask psykisk helsehjelp (FHI)

6 av 10 personer med lett eller moderat angst eller depresjon ble friske gjennom det kommunale tilbudet «Rask psykisk helsehjelp». Det viser en studie ledet av Folkehelseinstituttet.

Hvordan ta i bruk e-helsetjenester? (ROP)

En fersk kunnskapsoppsummering undersøker hvilke strategier som er mest effektive for å få folk til å ta i bruk e-helse. Det fins ingen ‘quick fix’, er konklusjonen, men noen strategier ser lovende ut.

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid)