Effektivitet og kostnadseffektivitet av rådgivning i primærhelsetjenesten.

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid/oppsummert-forskning/effektivitet-og-kostnadseffektivitet-av-radgivning-i-primaerhelsetjenesten?lenkedetaljer=vis)