Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

Canadian Journal of Occupational Therapy
Tilgjengelig: 2000- 

Evidence-Based Mental Health
Tilgjengelig: 1998-

Families, systems & health
Tilgjengelig: 1996 -

Family and Community Health
Tilgjengelig: 1999-

Family Relations
Tilgjengelig 1992- 
Forsinkelse: 365 dager

Health & Social Work
Tilgjengelig: 1994-

Journal of consulting and clinical psychology
Tilgjengelig: 1968-

Journal of counseling and development
Tilgjengelig fra 1988 - 
Forsinkelse: dager

Journal of counseling psychology
Tilgjengelig: 1954-

Journal of educational psychology
Tilgjengelig: 1910-

Journal of family psychology
Tilgjengelig: 1987-

Journal of individual differences
Tilgjengelig: 2005-

Journal of Mental Health Counseling
Tilgjengelig: 1997 okt.- 
Omtale: Noen huller i serien.

Journal of occupational health psychology
Tilgjengelig: 1996-

Journal of personality and social psychology
Tilgjengelig: 1965-

Journal of Primary Prevention
Tilgjengelig: 1999-
Forsinkelse: 365 dager

Journal of Psychosocial Nursing & Mental Health Services
Tilgjengelig: 1998- 

Journal of psychotherapy integration
Tilgjengelig: 2002-

Journal of Social Work Education
Tilgjengelig:1997- 

Professional psychology, research and practice
Tilgjengelig: 1983-

Psychological methods
Tilgjengelig: 1996-

Psychological review
Tilgjengelig: 1894-

Psychological services
Tilgjengelig: 2004-

Psychology of aesthetics, creativity and the arts
Tilgjengelig: 2006-

Psychology, public policy, and law
Tilgjengelig: 1995-

Psychotherapy
Tilgjengelig: 1963-

PsykNytt
Tilgjengelig: 2010-

Rehabilitation psychology
Tilgjengelig: 1972-

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager

 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid/tidsskrifter)