Gjennom Helsebiblioteket har du tilgang til tidsskriftene under.

Evidence-Based Mental Health
Tilgjengelig: 1998-

PsykNytt
Tilgjengelig: 2010-

Tidsskrift for Norsk Psykologforening
Tilgjengelig: 2004-
Forsinkelse: 180 dager

 

(/psykisk-helse/psykisk-helsearbeid/tidsskrifter)