Steriliseringsloven slår fast at alle som bor i Norge og har fylt 25 år, kan steriliseres etter eget ønske.

kirurgCOLOURBOX23716023
Nesten alle steriliseringer i Norge blir foretatt etter pasientens eget ønske. Ill.: Colourbox.

Personer under 25 år, og personer med en alvorlig sinnslidelse, psykisk utviklingshemming eller som er psykisk svekket må søke, og får saken behandlet av en steriliseringsnemnd. Helsedirektoratet har laget en fyldig informasjonsbrosjyre om sterilisering. Her er det informasjon om hvordan inngrepet gjøres, om virkninger og mulige komplikasjoner, og om hvordan man fremmer begjæringen.

Aktuelle lenker:

Steriliseringsloven (Lovdata)

Veileder til Steriliseringsloven (Helsedirektoratet)

Informasjonsbrosjyre om sterilisering med søknadsskjema (Helsedirektoratet)

 

(https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/aktuelt/sterilisering)