Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et bibliotek på nett hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert for kommunale helse- og omsorgstjenester. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig. Nedenfor ser du hvilke emner som er behandlet i Omsorgsbiblioteket.

Søk i Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket vil etter hvert inneholde rapporter, artikler, oppsummeringer, verktøy og ressurser fra et stort arkiv. Arkivet blir søkbart herfra. Biblioteket er under kontinuerlig utvikling slik at nye emner og delemner tilkommer jevnlig.

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet. Senteret består av fem regionale sentre som arbeider med omsorgsforskning. Omsorgsbiblioteket er utviklet av Senter for omsorgsforskning. Her finner du senterets nettsider. 

 

Tidsskrift for omsorgsforskning

Tidsskrift for omsorgsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med forskningsartikler, fagartikler og populærvitenskapelige artikler. Tidsskriftet blir produsert av Senter for omsorgsforskning. Klikk her for mer informasjon om tidsskriftet. 

Rapporter fra Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning har også en egen rapportserie som jevnlig publiserer relevant forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Klikk her hvis du vil se rapportserien.

Aktuelt

Torgeir Waterhouse

Etisk forsvarlig teknologi?

Barna dine kan få tannbørster som forteller telefonen din om tennene er rene. Er du redd for brystkreft, kan du få en bh som gjør undersøkelsene for deg. I USA printer de tabletter med skreddersydd sammensetning.

Pernille Bruusgaard

Ett legemiddel bør eldre få beholde

– Du kan fjerne de fleste medisinene hos eldre uten at det nødvendigvis får store konsekvenser. Ett unntak er legemidler mot forstoppelse. Dette er et undervurdert problem. Ubehandlet kan det føre til smerter, kvalme og redusert appetitt, og i verste fall forgiftning og tarmslyng.

haugtun_omsorgssenter_og_senter_for_omsorgsforskning

Skal sammen finne teknologi for eldre

Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

(http://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket)