Håndtering av bivirkninger i slimhinnene som følge av strålebehandling mot øre-nese-hals-regionen

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell som ivaretar pleie og behandling av slimhinnereaksjoner i øre-nese‐hals-området forårsaket av strålebehandling.

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som får strålebehandling mot øre‐nese‐halsområdet (ØNH)

Prosedyren blir revidert i løpet av juni 2020.

Hensikt og omfang

 1. Forebygge, lindre og behandle slimhinnereaksjoner hos pasienter som får strålebehandling mot øre‐nese‐halsområdet (ØNH).
 2. Sikre bruk av felles vurderingsverktøy i gradering og dokumentasjon av slimhinnereaksjoner.
 3. Bidra til at pasientene får lik informasjon fra de ulike yrkesgruppene de er i kontakt med.

Ansvar

Ansvarsfordeling i henhold til instruksen «Utarbeidelse, bruk og styring av dokumenter», se lenke nederst i dette dokumentet.

Fremgangsmåte

Hos denne pasientgruppen skal slimhinnestatus vurderes og dokumenteres ukentlig eller oftere ved behov, etter graderingen i tabellen nedenfor. Tabellen er tilpasset vurderingsskala for bivirkninger i slimhinner i munnhulen fra World Health Organization (WHO) og Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) ( 1 ).

Mange av tiltakene er aktuelle ved flere alvorlighetsgrader av bivirkningene. Begrunnelser for valg eller fraråding av enkelte produkter, anmerkes punktvis etter tabellen. Tiltak uten referanse er hentet fra ekspertise på området.

Grad Beskrivelse Tiltak/ Ansvar
0 Ingen slimhinneforandring
 • Andolex vurderes ved behandling som inkluderer munnhulen ( 2–7 ) → Lege
 • Henvisning til tannpleier som undersøker/ gir råd om god munnhygiene: daglig tannpuss med myk tannbørste og natriumlarylsulfatfri tannkrem, tanntråd, fluorskylling ( 2–6, 8, 9 ) → Sykepleier
 • Skylle munn med saltvann før og etter alle måltider ( 6, 8, 9 ) → Sykepleier/stråleterapeut
 • Unngå alkohol og tobakk/snus ( 4, 9 )
 • Rikelig væskeinntak ( 9 )
 • Ukentlig veiing, søke refusjon av næringsmidler på blå resept hvis vektnedgang → Sykepleier/lege
 • Ukentlig observasjon av slimhinner
1 Sårhet +/‐erytem i slimhinnen
 • Som ved grad 0
 • Små, hyppige måltider, vurdere næringsdrikk, henvisning til ernæringsfysiolog → Sykepleier/stråleterapeut
 • Fløte, iskrem eller blanding av fløte, xylocain og paracet før måltid ( 9 )
 • Ikke varm, tørr og sterk krydret mat ( 4, 9 )
 • Produkter som stimulerer spyttsekresjonen og smører slimhinnene, kfr. apoteket ( 9 )
 • Smertestillende etter behov før måltider: xylocain viskøs, paracet mixtur ( 5, 6, 8, 9 ) → Lege
 • Vurdere ernæringssonde (evt. PEG) ved ≥ 5 % vekttap
2 Flekkvise (hvitlige eller røde) slimhinneforandringer
< 1,5 cm i diameter, ikke sammenhengende evt. åpne sår
Kan svelge fast føde.
 • Som ved grad 0 og 1
 • Mycostatin ved sopp i munnen → Lege
 • Smertestillende etter behov før måltider: legge til hurtig‐ og langsomtvirkende opiater ( 5, 6, 8, 9 ) → Lege
 • Smøring av slimhinner med medisinsk honning kan bidra til å redusere mukositt ( 10 ), men kan øke risiko for karies → Sykepleier
3 Sammenhengende slimhinneforandringer i et område > 1,5 cm i
diameter. Pasienten kan ikke svelge fast føde.
 • Som ved grad 0, 1 og 2
 • Munnstell med NaCl 0,9 % og tupfere etter lokal smertelindring → Sykepleier
 • Ernæringssonde → Lege
 • Saltvann med hydrogenperoksid om morgenen ved seigt slim (brukes ikke ved åpne sår
  eller blemmer) → Sykepleier
4 Nekrose eller dype ulcerasjoner, kan være ledsaget av blødning
Pasienten kan ikke ta til seg næring.
 • Som ved grad 0, 1, 2 og 3
 • Ernæringssonde evt. TPN → Lege
 • Morfin via PCA pumpe
 • Vurdere pause i strålebehandling
 1. Bruk av klorheksidin frarådes i flere retningslinjer, corsodyl eller düsseldorfblanding skal derfor ikke brukes ( 2, 4, 6, 9 ).
 2. Mycostatin foretrekkes foran Diflucan ved sopp på grunn av dens lokalt smørende effekt.
 3. Kryoterapi reduserer mukositt ved cellegiftbehandling ( 7, 9 ), men kan gi redusert effekt av strålebehandling.
 4. Medikamenter som amifostine som motvirker xerostomi ( 11, 12 ), og palifermin mot mukositt ved helkroppsbehandling ( 3, 4, 7, 8, 11 ) benyttes ikke da det ikke er avklart hvilken effekt disse kan ha på tumor.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Dette er en ny prosedyre.

Under revidering, ny versjon innen april 2015.

Definisjoner

 • Oral mukositt – en smertefull, ulcererende inflammasjonstilstand i munnslimhinnen som bivirkning til kjemoterapi og strålebehandling mot hode og hals ( 9 ).
 • Xerostomi – subjektiv følelse av tørrhet i munnen. Objektivt målt reduksjon i spyttproduksjon betegnes som hyposalivasjon ( 9 ).

Referanser

 1. Assessment of oral mucositis [Internett]. USA: Biovitrum; u.å.
 2. Peterson DE, Bensadoun R-J, Roila F. Management of oral and gastrointestinal mucositis: ESMO clinical recommendations. Ann Oncol. 2009;20(suppl 4):174-7.
 3. Keefe DM, Schubert MM, Elting LS, Sonis ST, Epstein JB, Raber-Durlacher JE, et al. Updated clinical practice guidelines for the prevention and treatment of mucositis. Cancer. 2007;109(5):820-31.
 4. Harris D, Eilers J, Harriman A, Cashavelly B, Maxwell C. Putting evidence into practice: evidence-based interventions for the management of oral mucositis. Clin J Oncol Nurs. 2008;12(1):141-52.
 5. Rubenstein EB, Peterson DE, Schubert M, Keefe D, McGuire D, Epstein J, et al. Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy–induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer. 2004;100(S9):2026-46.
 6. Stokman MA, Spijkervet FKL, Boezen HM, Schouten JP, Roodenburg JLN, de Vries EGE. Preventive intervention possibilities in radiotherapy- and chemotherapy-induced oral mucositis: results of meta-analyses. J Dent Res. 2006;85(8):690-700.
 7. Worthington HV, Clarkson JE, Bryan G, Furness S, Glenny A-M, Littlewood A, et al. Interventions for preventing oral mucositis for patients with cancer receiving treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews [Elektronisk artikkel]. 2011 [Hentet 2011-09-12]; (4).
 8. Bensinger W, Schubert M, Ang K-K, Brizel D, Brown E, Eilers JG, et al. NCCN task force report: prevention and management of mucositis in cancer care. J Natl Compr Canc Netw. 2008;6 Suppl 1:1-21.
 9. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. 2010 [Hentet 2012-01-12]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer/Palliasjon .
 10. Khanal B, Baliga M, Uppal N. Effect of topical honey on limitation of radiation-induced oral mucositis: an intervention study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010;39(12):1181-5.
 11. Hensley ML, Hagerty KL, Kewalramani T, Green DM, Meropol NJ, Wasserman TH, et al. American society of clinical oncology 2008 clinical practice guideline update summary: use of chemotherapy and radiation therapy protectants. J Oncol Pract. 2008;4(6):277-9.
 12. Hodson DI, Browman GP, Thephamongkhol K, Oliver T, Zuraw L. The role of amifostine as a radioprotectant in the management of patients with squamous cell head and neck cancer. [Elektronisk artikkel]. 2004 [Hentet 2011-10-17].

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Einar Sorterup Hysing.

Forfatter(e):
Ellen Mathisen Stenling.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/handtering-av-bivirkninger-i-slimhinnene-som-folge-av-stralebehandling-mot-ore-nese-hals-regionen)