Perifert innsatt sentalt kateter (PICCs) - stell, premature og nyfødte

(/fagprosedyrer/ferdige/perifert-innsatt-sentalt-kateter-piccs-stell-til-bruk-hos-premature-og-nyfodte)