Hvordan finne engelske søkeord

 

MeSH på norsk og engelsk

I terminologibasen MeSH på norsk og engelsk kan du søke både på norsk og engelsk, og få treff i:

 • norske og engelske emneord
 • alternative termer på norsk og engelsk
 • definisjoner på norsk og engelsk
 • termens plassering i MeSH-hierarkiet

Fra et søk i terminologibasen kan du gå direkte til søk i f.eks. PubMed, SveMed+  og Cochrane library.

Les mer om arbeidet med norsk MeSH.

SveMed+

 • Søk på norsk i SveMed+.
 • Klikk på en eller flere av referansene i trefflisten.
 • Se etter relevante engelske ord i engelsk tittel og i engelske MeSH-termer.


Tips: Hvordan finne synonymer?

MeSH Database i PubMed:

 • Gå til åpningssiden i PubMed og klikk på MeSH Database.
 • Søk på et relevant engelsk begrep i MeSH Database.
 • Velg en aktuell MeSH.
 • Synonymer finnes under «Entry Terms».

Scope notes i Ovid MEDLINE:

 • Søk på et relevant engelsk begrep i Ovid MEDLINE, sørg for at «map term to subject heading» er avkrysset.
 • Klikk på Scope note for aktuell MeSH.
 • Synonymer finnes under «Used for».

Used for i Ovid Embase:

 • Søk på et relevant engelsk begrep i Ovid Embase, sørg for at «map term to subject heading» er avkrysset.
 • Klikk på aktuell tesaurusterm.
 • Synonymer finnes under «Used for» i trestrukturen.

 

(/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer/litteratursok/hvordan-finne-engelske-sokeord)