Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

4 Tvilstilfeller, latent cøliaki og gluten sensitivitet

4.4 Ikke cøliakisk glutensensitivitet

Sist faglig oppdatert: 01.02.2016

Klinisk mistanke om cøliaki. Men; negative glutenantistoffer, HLADQ 2/8 +/-, normal tynntarmsbiopsi.

Diagnose: Ikke cøliaki

Tiltak

  • Dersom pasienten blir raskt og helt symptomfri uten gluten og besværet ved uhell med gluten: Sannsynligvis non- cøliakisk glutensensitivitet. Kjennetegnes ved normal serologi og tynntarmsbiopsier, men klinisk rask reaksjon på gluten og normalisering av plager med glutenfri kost. Ofte følsomme for svært små mengder gluten, og bedring skjer raskere enn hos cøliakere.
  • Viktig å ta tynntarmsbiopsi før innføring av glutenfri kost for å utelukke klassisk cøliaki, glutensensitivitet er en utelukkelsesdiagnose.
  • Diagnostiseres ved (dobbelt blind) provokasjon/ eliminasjon av gluten etter at cøliaki er avkreftet (normal serologi og tynntarmshistologi). Dobbeltblind eliminasjon/ kostprovokasjon av gluten er ressurskrevende, og oftest må pasienten prøve seg fram.