Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

4 Tvilstilfeller, latent cøliaki og gluten sensitivitet

4.3 Mangelfullt utredet cøliaki

Sist faglig oppdatert: 01.02.2016

Barn som har blitt satt på glutenfri diett - gjerne med frapperende effekt – men uten at cøliakiutredning er blitt gjennomført etter retningslinjene. Disse bør primært gjennomgå glutenprovokasjon, blodprøver og ev. tynntarmsbiopsi. Dersom dette ikke er mulig på grunn av raske symptomer, kan glutenfri diett eventuelt fortsettes og provokasjon gjøres på et senere tidspunkt. I så fall må dette begrunnes spesielt overfor NAV.