Innholdsfortegnelse

Cøliaki hos barn – Veileder for diagnostikk og oppfølging, 2016

4 Tvilstilfeller, latent cøliaki og gluten sensitivitet

4.1 Latent cøliaki

Sist faglig oppdatert: 01.02.2016

Pasienten har klinikk forenlig med cøliaki, positiv IgA TG2, HLADQ2/8 positiv, men normal tynntarmsbiopsi.

  • Obs lavglutendiett? Har pasienten begynt med glutenfri diett/ kuttet ned gluteninntaket i påvente av tynntarmsbiopsi? Lavt inntak av gluten pga familiemedlemmer på glutenfri diett?
  • Har man ikke tatt nok biopsier, eller fra feil område i tynntarmen? Dårlig orientert biopsi?

Tiltak

  • Ved mindre alvorlig klinikk, god tilvekst/ trivsel: Følg pasienten, fortsett med glutenholdig diett, kontroller serologi etter 6-12 måneder og vurder å ta ny tynntarmsbiopsi med flere biopsier, minst 2-3 fra bulbus duodeni og eventuelt immunhistokjemi.
  • Ved mye plager, ”failure to thrive”: Prøv helt glutenfri kost, dersom serologi og tilvekst og trivsel normaliseres; sannsynligvis latent cøliaki. Provokasjon med gluten og ny biopsi senere for å stille en sikker diagnose. Glutenprovokasjon bør ikke gjøres før 7 års alder pga fare for tannemalje skade eller kort tid før puberteten pga tilvekstproblematikk. Ved provokasjon med gluten starter man med f.eks. en halv brødskive hver dag. Økes etter hvert, 1-2 brødskiver daglig oftest tilstrekkelig. Gjennomføres hvis mulig i 3 måneder. Biopsi tas ved antistoffstigning og eller symptomer.