Nyrer og urinveier

Kvalitetssikrede kilder - nyre- og urinveissykdommer

Lege og sykepleier, sprøyte

Heldigvis blir nordmenn eldre, men da øker også antall eldre i dialyse, eldre med høyt blodtrykk, eldre med urinveisproblemer osv. Hvilke ressurser kan hjelpe deg som nyresykepleier til å holde deg oppdatert og til å bedre situasjonen til pasientene? Her har vi skrevet en liten artikkel som skal gi deg litt hjelp i jungelen.

Kvalitetssikrede kilder - nyre og urinveissykdommer
(https://www.helsebiblioteket.no/nyrer-og-urinveier)