Psykisk helse

Aktuelt

Egen ressursside for psykisk helsearbeid

Klikk deg inn på psykisk helsearbeid-sidene på Helsebiblioteket. Her finner du retningslinjer, skåringsverktøy, oppsummert forskning og andre ressurser for deg som driver med psykisk helsearbeid. På siden finner du også fagnyheter for feltet.

sovendebabyCOLOURBOX10707008

Gode råd om barns søvn (BMJ)

BMJ har publisert en oversiktsartikkel som beskriver evaluering og initiell behandling av mistenkt søvnforstyrrelse hos barn. 

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/)