450 000 norske barn har foreldre med rus- eller psykiske problemer (Folkehelseinstituttet)

I en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet er det gjort beregninger av hvor mange barn som har én eller to foreldre med psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Rapporten anslår at for 450 000 barn i Norge tilhører minst én av foreldrene den ene eller begge grupper.

Mange barn i Norge vokser opp i familier som sliter. Ill.foto: Colonel, iStockphoto

Av disse har om lag 135 000 barn foreldre med alvorlige lidelser. Alvorlighetsgraden har betydning for risikoen for negative konsekvenser hos barna.

Situasjonen til barn av psykisk syke og rusmisbrukere har de siste årene fått økende oppmerksomhet. I rapporten fra Folkehelseinstituttet som er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, er det beregnet hvor mange barn som har én eller to foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol, og hvilken risiko som er knyttet til en slik livssituasjon. Beregningene er basert på hele befolkningen, ikke bare på mindretallet som søker hjelp hos helsevesenet for slike problemer.

Les mer her: Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto, og personene på bildene har ingenting med sakene å gjøre.


Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani, rus og avhengighet og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/450-000-norske-barn-har-foreldre-med-rus-eller-psykiske-problemer-folkehelseinstituttet)