Angst ved schizofreni – avspenningsøvelser kan hjelpe (Clinical Rehabilitation)

Avspenningsteknikker kan hjelpe personer med schizofreni som sliter med angst, antyder en studie fra Belgia.

Kostnadsfritt: Avspenningsøvelser kan være et billig tiltak mot angst. Ill.foto: xjbxjhxm, iStockphoto

Kostnadsfritt: Avspenningsøvelser kan være et billig tiltak mot angst. Ill.foto: xjbxjhxm, iStockphoto

Angst følger ofte med schizofreni, og kan ha sterk innvirkning på de positive og negative symptomene ved sykdommen. Tilnærminger som kan hjelpe schizofrenipasienter til å slappe av er viet stor interesse.

Progressiv muskelavspenningsteknikk er et av tiltakene som har fått oppmerksomhet. Øvelsene innebærer vekselsvis spenning og avspenning av stor muskelgrupper.

I den belgiske oversikten undersøkte forskerne effekten av progressiv muskelavspenningsteknikk på mentalt stress og angst hos personer med schizofreni.

Forfatterne inkluderte tre studier i oversikten, med i alt 146 deltakere. Studiene sammenlignet progressiv muskelavspenningsteknikk med passiv hvile i like lang tid. Primære utfallsmål var endringer i mentalt stress og angstsymptomer, og endringer i positive og negative symptomer på schizofreni.

Oversikten viste at:

  • Alle tre studier viste betydelig mindre angst hos deltakerne i muskelavspenningsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen
  • Ingen av studiene vurderte tiltaket som tilleggsbehandling ved positive og negative symptomer
  • Studiene undersøkte heller ikke tiltaket i lys av langtidsbehandling eller som forebygging av tilbakefall
  • Ingen bivirkninger ble funnet ved progressiv muskelavspenningsteknikk

Progressiv muskelavspenningsteknikk kan være en nyttig tilleggsbehandling for å redusere angst og mentalt stress, og forbedre følelsen av velvære hos personer med schizofreni, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, kropp og sinn, oppsummert forskning, psykisk helsearbeid og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/angst-ved-schizofreni-avspenningsovelser-kan-hjelpe-clinical-rehabilitation)