App reduserte tilbakefall ved alkoholavhengighet (JAMA)

En app for smarttelefoner kan hjelpe alkoholavhengige personer å holde seg rusfrie etter å ha vært til rehabilitering, ifølge en ny amerikansk undersøkelse.

En ny app kan hjelpe alkoholikere å holde seg edru. Ill.foto: Geber86, iStockphoto

Mobilen kan brukes til så mangt – nå kan den også bidra til at personer med alkoholavhengighet greier å holde seg edru eller redusere alkoholforbruket når de skal fungere i dagliglivet etter et opphold ved et rehabiliteringssenter. Mange steder opplever pasientene å komme ut til liten eller ingen oppfølging når oppholdet ved senteret er over.

Forskning tyder på at regelmessig oppfølging etter rehabilitering for alkoholavhengighet reduserer risikoen for tilbakefall. En app på mobilen bør kunne være en form for regelmessig oppfølging, mente en gruppe amerikanske forskere, og utviklet appen A-CHESS og testet den ut. Nå har de publisert funnene sine i det anerkjente tidsskriftet JAMA.

349 personer deltok i studien. Alle deltakerne møtte DSM-4-kriteriene for alkoholavhengighet da de begynte i rehabilitering. Halvparten fikk ordinær behandling etter endt opphold ved rehabiliteringssenteret, mens den andre halvparten fikk ordinær behandling og en smarttelefon med app’en A-CHESS, Addiction–Comprehensive Health Enhancement Support System.

A-CHESS-app’en inneholder tjenester som monitorering, informasjon, kommunikasjon og støtte til brukeren, samt kommunikasjon mellom pasient og veileder eller terapeut. App’en har blant annet en «panikknapp», som gir brukeren øyeblikkelig tilgang til avledninger, påminnelser eller til en venn eller støttekontakt når han eller hun strever.

Ordinær behandling varierte mellom de ulike rehabiliteringsprogrammene, men ingen av dem tilbød oppfølging etter endt opphold i rehabilitering.

Tiltaket varte i åtte måneder, med oppfølging i fire måneder. Forfatterne målte effekten av tiltaket med å telle antall dager med risikodrikking de ulike deltakerne hadde. Risikodrikking ble definert som å drikke flere enn fire enheter i løpet av to timer for menn, flere enn tre enheter i løpet av to timer for kvinner.

Forskerne fant at deltakerne i app-gruppen hadde 65 prosent større sannsynlighet for å være alkoholfri i det påfølgende året etter rehabilitering, sammenlignet med kontrollgruppen. App-gruppen meldte også om signifikant færre dager med risikodrikking, både i løpet av de åtte månedene tiltaket varte, og i løpet av de fire månedene med oppfølging.

- Funnene våre tyder på at en app for mobiltelefon kan være til stor nytte for personer som trenger regelmessig oppfølging ved alkoholavhengighet, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt, oppsummert forskning og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/app-reduserte-tilbakefall-ved-alkoholavhengighet-jama)