Avviser effekt av akupunktur og lysterapi mot depresjon hos gravide (Cochrane)

Er akupunktur eller lysterapi bedre tilnærminger for gravide som lider av depresjon enn antidepressiva og psykoterapi? Kan massasje eller omega-3-fettsyrer være til hjelp? Kunnskapen om effekten av alternativ medisin ved depresjon under svangerskap er foreløpig svært mager, ifølge en ny oversikt fra Cochrane-gruppen.

Depresjon under graviditet kan ha uheldige konsekvenser. Ill.foto: TatyanaGl, iStockphoto

Depresjon hos gravide er ikke uvanlig, og innbærer et dilemma. Ubehandlet depresjon hos mor kan ha uønskede konsekvenser for både mor og barn. Antidepressiva har beviselig effekt ved depresjon, men langtidsvirkningene av slike legemidler hos barnet er ennå ukjente. Samtaleterapier kan også være effektive, men det tar ofte lenger tid før tiltakene virker. Kan alternative tilnærminger være effektive alternativer?

Forfatterne bak den nye, systematiske oversikten har samlet all tilgjengelig kunnskap om effekten av alternative behandlinger ved depresjon hos gravide. Forskerne fant atten relevante studier, hvorav bare seks hadde tilstrekkelig kvalitet til å bli inkludert i oversikten. Totalt omfatter oversikten 402 deltakere.

Oversikten belyser effekten av fire ulike alternative tilnærminger: massasje, akupunktur, lysterapi og fiskeolje med omega-3-fettsyrer:
  • To studier sammenlignet massasje med akupunktur. De fant ingen forskjeller mellom de to tilnærmingene når det gjaldt klinisk depresjon, depressive symptomer eller behandlingsrespons.
  • Én studie med 148 deltakere sammenlignet massasje gitt av partner med ordinær behandling og fant at massasje reduserte depressive symptomer hos den gravide.
  • I en studie fikk 35 kvinner enten uspesifisert akupunktur eller akupunktur rettet mot depresjon. Det var ingen forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt klinisk depresjon eller depressive symptomer rett etter behandling, men behandlingsresponsen var større blant deltakerne som fikk akupunktur rettet mot depresjon.
  • Kvinner som fikk lysterapi med hvitt lys opplevde en signifikant nedgang i depressive symptomer, sammenlignet med placebogruppen som fikk lysterapi med svakt lys.
  • I en av to studier som sammenlignet fiskeolje med placebo, opplevde tiltaksgruppen en signifikant reduksjon i depressive symptomer, mens det i den andre studien ikke var forskjell mellom de to gruppene.

- Vi har ikke nok kunnskap til å kunne slå fast at akupunktur, massasje, lysterapi eller omega-3-fettsyrer er effektive tiltak ved depresjon hos gravide. Det fins for lite forskning om effekten av alternative tilnærminger for denne pasientgruppen, og den forskningen som fins, har for lav kvalitet, konkluderte forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/avviser-effekt-av-akupunktur-og-lysterapi-mot-depresjon-hos-gravide-cochrane)