Barn med ADHD mener selv at medisin hjelper (The Mental Elf)

- Jeg greier å skjerpe meg litt mer og tar bedre valg, sier storparten av barna i , en ny og omfattende rapport om barn, ADHD og medisiner. Rapporten har vakt stor oppmerksomhet i Storbritannia.

Barn forteller hvordan det er å ha ADHD i videoen “ADHD and me”. Ill.foto: NWphotoguy, iStockphoto

Hva synes egentlig barn med ADHD om å ta medisiner? Hva sier foreldrene? Spørsmålene ble stilt av en gruppe forskere fra England og USA i prosjektet ADHD Voices (Voices On Identity, Childhood, Ethics and Stimulants). Resultatene fra prosjektet ble nylig publisert i en 46 sider lang rapport og en 18 minutters video, og fikk stor oppmerksomhet i britisk presse. Målet for fofatterne var å inspirere til en friskere offentlig debatt om etikken rundt ADHD-diagnosen og medisinering av barn med ADHD.

151 familier fra England og USA deltok i undersøkelsen. Barna ble delt inn i tre grupper:

1. Barn som hadde fått diagnosen ADHD og som stod på medisiner

2. Barn med en ADHD-diagnose som ikke tok medisiner

3. Barn som ikke hadde en psykiatrisk diagnose

Alderen til deltakerne varierte fra 9 til 14 år. Jenter og afroamerikanere var i flertall i det amerikanske utvalget, men gjennomsnittsbarnet i undersøkelsen var likevel en 11 år gammel hvit gutt fra lavere middelklasse.

Fire kvinnelige forskere gjennomførte intervjuene med barna og omsorgspersonene deres. Intervjuene varte i én time, og fokuserte på temaer som atferd, medisiner og identitet i settinger som i hjemmet, på skolen, hos legen og blant andre barn.

Forfatterne brukte en kvalitativ tilnærming til emnet og forsket sammen med barna og ikke på dem. Funnene ble bekreftet av kvantitative analyser av datamaterialet:

  • Barn bør ses som moralsk kompetente personer i utvikling, som bestreber seg på å ta gode beslutninger, kontrollere sin egen atferd og ta ansvar for egne handlinger
  • Medikamenter kan hjelpe barna til å treffe gode valg
  • Ingen barn bør bli gitt en diagnose og medisin fordi det er en billigere eller enklere løsning sammenlignet med å sørge for adekvat sosial opplæring og veiledning
  • Barnet bør få delta i den medisinske beslutningsprosessen

Les hele artikkelen og se videoen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om adhd, barn og ungdom, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/barn-med-adhd-mener-selv-at-medisin-hjelper-the-mental-elf)