Bedre TSB med spørreskjema (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

Bruken av et strukturert elektronisk spørreskjema gir bedre plassering av pasientene og bedre utfall av behandling i tverrfaglig, spesialisert behandling (TSB), viser undersøkelser Marianne Stallvik har gjennomført i Midt-Norge. 

Urene sprøyter: Mellom fem og ti prosent av hiv-infeksjonene i verden kan skyldes smitte via sprøyter. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Mismatch mellom pasient og behandlingstilbud kan gi tilbakefall. ASAM-kriteriene kan gi bedre match. Ill.foto: melhi, iStockphoto

Marianne Stallvik har ti års fartstid fra forskning og fagutvikling ved ulike behandlingsenheter i TSB på vegne av Rusbehandling Midt-Norge. I dag arbeider hun som forskningsrådgiver ved FOU-avdelingen til Klinikk for Rus- og Avhengighetsmedisin ved St.Olavs Hospital, der hun blant annet har ansvar for Prosjekt Matching.

30.januar i år avla hun doktorgraden ved Psykologisk institutt NTNU med avhandlingen "Assessing patients for optimal treatment by utilising and testing ASAM Criteria for substance use disorder and co-occurring psychiatric disorders. Validity of ASAM Criteria". 8. mai gjorde hun rede for funnene på Erfaringsseminar for utredning innen TSB, arrangert av kompetansetjenestene ROP og TSB.

Ønske om å matche

Målet for Stallviks doktorgrad var blant annet å teste ut om verktøyet ASAM Criteria kan være nyttig for en norsk pasientgruppe.

- Fagmiljøene jeg har tatt del i etter rusreformen, har savnet et godt verktøy for å matche pasienter til optimalt omsorgsnivå, forteller den nyslåtte doktoranden.

Hun mener noe av det vanskeligste for de som møter pasienten i begynnelsen av behandling i TSB, er å knytte pasienten til tjenester som treffer hans eller hennes behov best mulig og tidligst mulig i forløpet. Mismatch mellom pasient og tjenestetilbud kan føre til frafall og i verste fall behandlingsmotstand hos pasientene.

- For systemene er feilplasseringer og hyppige reinnleggelser dårlig utnyttelse av de begrensete ressursene vi rår over i TSB. Idealet er å kunne gjøre ”objektive”, faglig velbegrunnete vurderinger av pasientbehov, uavhengig av ventelister, belegg, geografi eller fagpersoners egne preferanser, sier Stallvik.

Les hele saken her:

Matchmaking i Midt-Norge (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/bedre-tsb-med-sporreskjema-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)