Bli bedre til å hjelpe folk med alkoholproblemer

Alkohol er en av de viktigste årsakene til fysisk og psykisk lidelse, og et satsningsområde blant annet i pasientforløpsarbeidet i Helse Sør-Øst. Her er en oversikt over nettressurser for deg som vil bli en bedre behandler.

Forbundet med hygge, men alkohol er også et av våre største helseproblemer. Ill.foto: Deklofenak, iStockphoto.

Det er tabuer knyttet til overdreven alkoholbruk, og derfor kan det være vanskelig å få pasienter til å snakke om misbruk. Nettstedet Snakkomrus.no hjelper deg som helsepersonell til å bli bedre til å snakke med pasienter om rus. Du finner gode instruksjonsvideoer som viser hvordan du i praksis kan gjennomføre vanskelige samtaler.

Skåringsverktøy

Du finner en rekke skåringsverktøy på Snakkomrus.no, som generelle AUDIT, TWEAK som er beregnet på gravide, og Alcohol-E. På Helsebiblioteket finner du skåringsverktøy både for alkohol og andre rusmidler.

Retningslinjer

Det er utarbeidet retningslinjer for behandling av alkoholproblemer, som veileder for tidlig intervensjon og en svensk retningslinje for medikamentell behandling av alkoholavhengighet. På Helsebiblioteket finner du også retningslinjer for rusproblematikk generelt.

Oppslagsverk og Helsebibliotekets søk

Med Helsebibliotekets søkemotor søker du samtidig i flere kilder. Treff i oppslagsverk og retningslinjer kommer høyt opp. Du kan også gå direkte til oppslagsverk som UpToDate. UpToDate har artikler om en rekke klinisk viktige temaer i tilknytning til alkoholmisbruk, alt fra sykdommer som skyldes langvarig bruk, til akutt forgiftning eller abstinens.

Barn

Voksnes bruk av alkohol skaper problemer for mange barn. Folkehelseinstituttet regner med at det finnes 450 000 barn i Norge som har foreldre med rusproblemer eller psykiske lidelser. Det er laget instruksjonsvideoer for hvordan man bedre kan snakke med barn.

Pasientinformasjon

Du finner informasjon egnet for pasienter på Helsebiblioteket. Pasient- og brukerorganisasjoner som Anonyme alkoholikere, der alkoholikere hjelper hverandre, kan også vises til. Ressurser på nettstedet Snakkomrus.no kan også være nyttig, som videoen om Peder som klager over dårlig søvn, men i virkeligheten har et alkoholproblem. Videoen viser en samtale med legen, og fungerer også godt som opplæring av helsepersonell.

Forskning

Vil du finne forskning, statistikk og nyheter om alkohol i Norge, kan Statens Institutt for Rusforskning være et godt sted å starte. For et generelt søk etter forskning om alkoholmisbruk, kan PubMed, med sine riktignok svært mange treff, eller Helsebibliotekets søkemotor være et utgangspunkt.

Aktuelle lenker:

Snakkomrus.no

Snakk med meg

Søk på alkohol i Helsebibliotekets søkemotor

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kurs og utdanning, oppslagsverk, retningslinjer, rus og avhengighet og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/bli-bedre-til-a-hjelpe-folk-med-alkoholproblemer)