Canada utgir nye retningslinjer om svangerskap og rusmidler (The Mental Elf)

I en landsomfattende kanadisk undersøkelse rapporterte 14 prosent av alle kvinner at de hadde brukt alkohol mens de var gravide, og 17 prosent hadde røkt under siste svangerskap. Nå utgir den kanadiske gyn/obst-foreningen nye retningslinjer for pasientgruppen.

Misbruk av rusmidler under svangerskap kan ha alvorlige følger for barnet. Ill.foto: jfairone, iStockphoto

Prosentandelen kvinner som rapporterte at de hadde brukt illegale rusmidler mens de var gravide, var lavere men ikke ubetydelig. Marihuana var det mest brukte illegale stoffet, med kokain på annenplass. Kvinner viste seg også å i høyere grad å bruke reseptbelagte legemidler, slik som smertestillende, antidepressiva og sovetabletter, sammenlignet med menn.

De nye retningslinjene fra The Canadian Society of Obstetricians and Gynaecologists tar sikte på å øke bevisstheten og kunnskapen om problematisk substansmisbruk ved graviditet.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om retningslinjer og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/canada-utgir-nye-retningslinjer-om-svangerskap-og-rusmidler-the-mental-elf)