Cochrane Library: Ingen legemidler har dokumentert effekt mot antipsykotika-relatert forstoppelse

Cochrane Library publiserte nylig en systematisk oversikt om bruk av legemidler ved antipsykotika-relatert forstoppelse.

Det er stor forskjell mellom landsdelene. Ill.foto: subtik, iStockphoto

Det mangler dokumentasjon for sikker og effektiv behandling. Ill.foto: subtik, iStockphoto

 

Forstoppelse er en vanlig og alvorlig bivirkning av antipsykotika, spesielt for folk som tar klozapin. Klozapin har blitt påvist å hindre tarmbevegelser, noe som leder til forstoppelse, og forstoppelse har blitt påvist hos opp til 60 prosent av pasientene som tar klozapin.

Riktige avføringsmidler bør foreskrives for forstoppelse, men det har manglet anbefalinger om effekt og bivirkninger for denne populasjonen. Forståelse av effekt og sikkerhet ved behandling av antipsykotikarelatert forstoppelse er viktig både for lege og pasient.

Forskerne fra Cochrane Library identifiserte kun to studier av temaet, begge kinesiske og av dårlig kvalitet.

Cochrane Library konkluderte med at det ikke finnes god dokumentasjon for bruk av legemidler mot antipsykotika-relatert forstoppelse.

Les mer: Pharmacological treatment for antipsychotic-related constipation (Cochrane Library)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/cochrane-library-ingen-legemidler-har-dokumentert-effekt-mot-antipsykotika-relatert-forstoppelse)