Flere tiltak kan redusere vektøkning ved bruk av antipsykotika (Schizophrenia Research Journal)

Atferdsterapi og diett- og treningsprogrammer kan forebygge og redusere vektøkning som følge av bruk av antipsykotika – men bare hos personer som ikke er innlagt på sykehus, viser en ny metaanalyse.

Økt livvidde - en potensielt helsefarlig bivirkning av antispykotika. Ill.foto: Fotosmurf03, iStockphoto

Økt livvidde – en potensielt helsefarlig bivirkning av antispykotika. Ill.foto: Fotosmurf03, iStockphoto

Forventet levealder hos personer med schizofreni er 15 til 20 år kortere sammenlignet med befolkningen forøvrig, noe som også skyldes kardiovaskulære sykdommer. Røyking, mangel på mosjon og dårlige matvaner øker risikoen for kardiovaskulær sykdom. Personer som står på antipsykotika må i tillegg ofte håndtere problemer med økt vekt som følge av medikamentene.

En ny metaanalyse har undersøkt om ikke-farmakologiske tiltak kan forebygge og redusere vektøkning som følger bruk av antipsykotiske medisiner. Tiltakene omfatter kognitiv atferdsterapi, mosjon og endringer i diett.

17 studier var  inkludert i analysen, hvorav sju vurderte effekten av kognitiv atferdsterapi. De øvrige studiene så på tiltak knyttet til diett og/eller mosjon. I alt 810 personer deltok i oversikten.

Forfatterne oppdaget at:

  • Vektøkning og kroppsmasseindeks (BMI) var betydelig mindre hos personene som deltok i ikke-farmakologiske tiltak, sammenlignet med kontrollgrupper
  • Tiltakene førte blant annet til redusert livvidde, mindre kroppsfett og lavere kolesterolnivåer hos tiltaksgruppene, sammenlignet med kontrollene
  • Ikke-farmakologiske tiltak hadde ingen effekt på vekt og BMI hos personer som var innlagt på sykehus

– Tiltak som fokuserer på endret atferd kan effektivt forebygge og redusere vektøkning som følger bruk av antipsykotika. Intervensjonene har imidlertid bare effekt hos personer som ikke er innlagt på sykehus, oppsummerer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om oppsummert forskning, psykisk helsearbeid, psykoterapi og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flere-tiltak-kan-redusere-vektokning-ved-bruk-av-antipsykotika-schizophrenia-research-journal)