Flyktninger har økt risiko for psykose (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Flyktninger har 3 – 4 ganger høyere risiko for å utvikle psykose enn personer født i Sverige. Dette viser en ny studie.

Panikklidelse er vanligere hos kvinner enn hos menn. Ill.foto: ThinkDeep, iStockphoto.

Flyktninger hadde økt risiko for psykose sammenliknet med både svenskfødte og migranter som ikke var flyktninger. Ill.foto: ThinkDeep, iStockphoto.

 

Ketil Slagstad

Flyktninger har økt risiko for posttraumatisk stressyndrom, og flere studier har vist at innvandrere er mer utsatt for å utvikle schizofreni og andre psykotiske lidelser enn de «innfødte». Men det har vært uklart om flyktninger som undergruppe er enda mer utsatt for psykoselidelser. I en svensk retrospektiv kohortstudie ble over tre millioner mennesker fulgt fra 14. leveår eller fra det tidspunkt de ankom Sverige og frem til tidspunktet for diagnostisert ikke-affektiv psykose, død, emigrasjon eller studiens avslutning.

Personer uten oppholdstillatelse ble ekskludert. Over 3 700 tilfeller av ikke-affektiv psykotisk lidelse ble identifisert over rundt 8,9 millioner personår. Insidensen per 100 000 personår var rundt 39 hos svenskfødte personer med to svenskfødte foreldre, 80 hos migranter som ikke var flyktninger og 126 hos flyktninger.

Les mer: Flyktninger har økt risiko for psykose (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere, schizofreni og psykose og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/flyktninger-har-okt-risiko-for-psykose-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)