Følg med i Helsebibliotekets tidsskrifter om flyktning- og innvandringsspørsmål

Helsebiblioteket abonnerer på viktige . De fleste av tidsskriftene må du være innlogget på Helsebiblioteket for å lese.

Helsebiblioteket har flere tidsskrifter for deg som jobber med minoritetsspørsmål. Ill.foto: LeeTorrens, iStockphoto

Noen av tidsskriftene har en forsinkelse på inntil et år. Det betyr at publikasjonen må være eldre enn 12 måneder for at du skal kunne lese det i fulltekst. Tidsskriftene dekker emner som kulturkonflikter, minoritetspsykologi, innvandreres helse, og en rekke andre områder. Du finner tidsskriftene på emnesidene for flyktninger og innvandrere.

Her er noen eksempler:

Cross Cultural Management . Tilgjengelig fra 2001 til i dag. Forsinkelse: 180 dager.

Cultures & conflicts . Tilgjengelig fra 1990 til i dag.

Journal of Comparative Family Studies . Tilgjengelig fra 1994 til i dag.

Journal of Immigrant and Minority Health . Tilgjengelig fra 1999 til i dag. Forsinkelse: 365 dager

Aktuelle lenker:

Tidsskrifter om innvandrere og flyktninger
Helsebibliotekets sider om innvandrere og flyktninger

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i PsykNytt 23.08.2011.

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/folg-med-i-helsebibliotekets-tidsskrifter-om-flyktning-og-innvandringssporsmal)